Thank you, 2020, for teaching me how to turn adversity into opportunity.

Thinking time!

What a year it’s been!

Every December I spend about a week reflecting back on the year that has passed, and looking ahead at what’s coming. This year’s review was special, for both obvious and non-obvious reasons.

In hindsight, I think I will look back on 2020 with gratitude. I am thankful for the stress test that 2020 and the pandemic imposed on my systems, mental strength, and life design, because it helped me grow stronger in so many different ways. …


Say hello to “the highlighter pen for podcast”

If you’re anything like me, you try to learn new things constantly. You read books, watch educational Youtube clips, read interesting blogs, and listen to podcasts.

You might have a system for collecting what you learn from many of these sources. Perhaps you highlight your Kindle books, sketch in your physical books, or you copy/paste blog post takeaways into Roam, Notion or some other Personal Knowledge Management system. But taking notes from podcasts has always been a hassle. Do you stop in the middle of your walk to jot down a note? Do you take a screenshot with an intention…


Hallo alle kamerater, koronitas og karantenerte hjemmekontorister i det ganske land!

Først og fremst: håper du har en alldeles allminnelig dag. Sjelden har vel en hverdag av den gamle sorten vært så etterlengtet som akkurat nå. Det er nå nøyaktig 14 dager siden forrige Undringer gikk ut, men i pandemisk tidsregning føles det som et par måneder har smøget seg forbi siden den gang, og vi har bladd over til et nytt kapittel i historiebøkene.

Fredag 6. mars skrev at det kunne være en god idé å kjøpe inn noen ekstra joikakaker før alle andre, og forresten kanskje la være…


Navn: Trym Røed Arvesen
Early Stage kull: 2018 (Tredje kull),
Studiebakgrunn: Medievitenskap ved Universitet i Bergen.

Verden har blitt heldigital, men skolen henger ofte langt etter. Moderne teknologi kan skape vanvittig engasjerende læringsopplevelser for barn og unge, og nettopp det holder tidligere Early Stage deltaker Trym og resten av teamet bak Spellbound på med!

Ved hjelp av VR (virtual reality), AR (augmented reality) og 3D-modellering, vil de bringe kidsa i klasserommet inn i fremtiden, hvor avansert audiovisuelt innhold brukes til å skape en læringsopplevelse som står i sterk kontrast til en passiv skolebok på papir. …


Emil (i midten) og resten av kjerneteamet i Barmen Seafood AS!

Navn: Emil Barmen,
Early Stage kull: 2016 (Første kull),
Studiebakgrunn: Fagbrev som industrimekaniker, studert kybernetikk og robotikk ved NTNU, deretter siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Emil dukket opp i søknadsbunken til det aller første Early Stage kullet i 2016, sammen med nesten 300 andre søkere på programmets beskjedne 25 plasser. Emil skilte seg ut med jobberfaring som industrimekaniker og masse kompetanse på fiskeoppdrett. Det synes vi var spennende, så Emil fikk plass — og tre år senere er han godt i gang med sitt eget oppdrettsselskap!

Dette var det verdt å intervjue Emil om — vi ville finne ut…


Navn: Christopher Wesenberg,
Early Stage kull: 2017 (Andre kull),
Studiebakgrunn: Bachelor i Samfunnsøkonomi fra UiB, samt et årsstudium i <informasjonsvitenskap fra samme universitet.

Hjem fra Italiensk innovasjonsakademi med en helt ny type strømplugg i bagasjen

Sommeren 2017 reiste jeg til Italia for å delta i EIA- European Innovation Academy. I følge dem selv er EIA “The world’s leading entrepreneurship summer programs for students”. Der nede ble jeg kjent med 2 amerikanere og en italiener, og i løpet av tre uker skulle vi utvikle et idé fra en tanke til et konsept (sounds familliar?). Som gruppe ble vi enige om å lage noe tangible. Vi ønsket ikke å lage en app, et software…


Stian Skulstad er COO i Stily
Stian Skulstad er COO i Stily

Stian Skulstad, COO i Stily AS

Early Stage kull: 2016 (Første kull),
Studiebakgrunn: Bachelor i informatikk fra Universitetet i Bergen, samt Gründerskolen ved UC Berkeley. Nå i gang med en master i entreprenørskap ved Universitet i Oslo.

Stian var en av deltakerne i det aller første Early Stage programmet, helt tilbake i 2016. Han var da informatikkstudent ved UiB, og engasjert leder av studentorganisasjonen Start UiB, som samler de entreprenørskapsinteresserte studentene ved universitetet i Norges kulturelle hovedstad.

Unge Skulstad har alltid levd opp til bokstavrimet Stilige Stian, og nå er han i full gang med å gjøre resten av Norges menn til velkledde og stilige homo…


Navn: Jostein Hogsnes,
Early Stage kull: 2016 (Første kull),
Studiebakgrunn: Markedsføringsledelse på BI, ferdig i 2019.

Jostein tror at programmering er en fremtidsferdighet som de fleste har godt av å kunne litt om. Vi er helt enige. Det er derfor gøy å se at han etter Early Stage bestemte seg for å gjøre noe med dette, og nå holder på å starte et “kode-akademi” for dem som vil lære kunsten å snakke med datamaskiner!

Vi måtte ta en prat med Jostein for å høre mer…

Hva holder du på med nå?

Jeg jobber fulltid i Schibsted og jobber samtidig med å starte Norwegian Coding Academy. Planen…


Navn: Martha-Marie Olimb,
Early Stage kull: 2017 (Andre kull),
Studiebakgrunn: Siviløkonom fra NHH, uteksaminert i 2019.

Martha-Marie var med i det andre kullet av Early Stage som fant sted i Bergen høsten 2017, mens hun var student ved Norges Handelshøyskole. Samme semester ble hun involvert i et innovasjonsprosjekt for Alfa Sko, som er en norsk produsent av tursko til fjell- og friluftsbruk, som har laget fottøy av ypperste klasse helt siden 1931. …


Navn: Lilli-Jane Lønning,
Early Stage kull: 2017 (Andre kull),
Studiebakgrunn: Økonomi og administrasjon ved Høyskolen på Vestlandet.

Allerede i søknaden til Early Stage i 2017 viste Lilli-Jane at hun hadde en visjon om en grønn oase som kunne spire og gro midt i Bergen sentrum.

Hun skrev at “jeg syntes kort og godt at Bergen trenger en blomsterbutikk som er litt hippere og har et renere uttrykk enn de som finnes i dag. Jeg mener de eksisterende butikkene appellerer til godt voksne damer, men at vi unge bør bli indoktrinert med hvor mye lykke en blomst kan skape.”

Det var…

Jacob Morch

Free range human. I write to learn in public. Into entrepreneurship, biohacking, productivity, #nocode and mental models. Weekly newsletter @ jacobmorch.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store